Magasinet Klatring

Der er gennem flere år blevet arbejdet på at skabe et landsdækkende ”Klatre-Magasin” og der er nu fundet en realistisk løsning med fornuftig økonomi.

Det er en enestående mulighed hvor klatreklubberne går sammen om at skabe et spændende og lækkert magasin om det samlede danske klatremiljø – skrevet og produceret af danske klatrere.

Vil I være med?

Læs mere her 

Anerkend en ung ildsjæl

I denne uge har klubberne (formænd og kasserer) modtaget en mail om muligheden for at anerkende en af klubbens unge ildsjæle med en tur til Island på Nordic Youth Camp.

Nordic Youth Camp er en nordisk version af vores danske Junior Sommertræf, som tilbyder masser af klatring og fællesskab på tværs af de nordiske lande. Hvis klubben ønsker at betale for en af deres unge frivilliges deltagelse på Island giver Dansk Klatreforbund et tilskud på 2.000,- til betaling af rejse og deltagergebyret. Klubberne kan ansøge om tilskuddet ved at skrive til rikke@klatreforbund.dk

I kan læse mere om Nordic Youth Camp her

Det kræver ikke at klubben ansøger og betaler for deltagelse i Nordic Youth Camp – hvis man har lyst til at deltage kan man tilmelde sig i Klubmodul via ovenstående link.

Repræsentantskabsmødet 2016

I lørdags d. 19. november afholdte Dansk klatreforbund det årlige repræsentantskabsmøde. Der var en god stemning blandt de fremmødte klubber og gode debatter om, hvad der skal ske fremadrettet i klatremiljøet.

Bestyrelsen og udvalg fremlagde beretninger om, hvad der er sket i løbet af året ligesom regnskaberne blev godkendt.

Forbundet har valgt at sætte yderligere fokus på faciliteter de næste 5 år. Bl.a. blev det vedtaget på mødet, at forbundet kan optage lån på op til 2 mio, som kan videreudlånes til klatreklubbers nye faciliteter. Derudover er faciliteter det højst prioriterede strategiske spor i de aftaler, som forbundet er ved at indgå med DIF i forbindelse med DIF’s uddeling af tipsmidler i årene 1018-2021.

På mødet blev der også valgt en ny bestyrelse. Udover Mikkel Højgaard, Lise Usinger og Johannes Madsen, som blev valgt sidste år fortsætter Nicolai Ørum-Petersen og Susanne Irvang. Dertil blev der valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer: Primula Aalund og Bent Acher Johansen.

Dagen blev sluttet af med uddeling af 2 priser:

Sønderborg Klatreklub blev årets klub for en kæmpe fælles indsats med at bygge nye faciliteter, introducere mange nye medlemmer til sporten, finde nye måder at drive klubben med mange af de nye medlemmer inddraget i arbejdet.

Anette Dahl, formand i Østjysk Klatreklub blev overrasket med prisen, som årets ildsjæl. Klubben har lige fået nye faciliteter og Anette løber forrest i arbejdet med at tage imod alle de nye medlemmer og få driften af klubben på plads.

Nyt fra bestyrelsen

Der arbejdes i øjeblikket på at lægge strategien for forbundet frem mod 2022 og sikre tipsmidlerne til arbejdet

Tipsmidler

Hovedparten af forbundets midler stammer fra tipsmidlerne, som fordeles til forbundene af DIF.

Tidligere er DIF’s midler blevet fordelt efter en fordelingsnøgle, hvor pengene blev tildelt i forhold til aktiviteter f.eks. konkurrencer, camps og kurser, hvor tilskuddet afhang af hvor mange arrangementer vi lavede.

I 2014 trådte Klatreforbundet ud af fordelingsnøglen på breddeområdet, for i stedet at forpligte os på et udviklingsprojekt i en 4 års periode. Dette udviklingsprojekt har blandt andet indeholdt klubudviklingsprojektet og arbejde med facilitetsudvikling.

I 2018 implementerer DIF en ny model for fordeling af tipsmidlerne, dvs. samtidig med vores udviklingsprojekt slutter. Her fordeles tipsmidlerne ikke længere efter fordelingsnøglen, men efter en forhandling med hvert forbund om, hvad de vil bruge de tildelte midler til. Målet er at ”få mere idræt for pengene” – sagt med andre ord: At sende pengene derhen, hvor de bruges til at udvikle forbundene og idrætten, så flere kommer til at dyrke idræt i en forening.

Tipsmidlerne opdeles i 3 puljer:tipsmidler

 • Grundstøtten – beløbet til hvert enkelt forbund afhænger af antal klubber og medlemmer
 • Strategisk støtte – denne pulje fordeles efter forhandling med hvert enkelt forbund for en 4årig periode
 • Initiativstøtten – her kan søges til nye ideer og koncepter via ansøgning til DIF’s bestyrelse.

Den strategiske støtte forhandles ud fra ”strategiaftaler”, som forbundet udarbejder sammen med DIF gennem et procesforløb. I den første 4 årige aftale er alle forbund garanteret 90 % af de midler, som man modtager i dag. Derefter er der ingen garantier.

Processen frem mod en strategiaftale påbegyndte vi på mødet fredag den 09.09.16, hvor repræsentanter fra klubberne også var inviteret. DIF planlægger og strukturerer indholdet af møderne. På mødet blev der udarbejdet en SUMO-analyse (en slags SWOT-analyse), som kan ses under bestyrelsens referater.

 

WM i Paris

Dele af bestyrelsen og kontoret var midt i september i Paris, mens der var WM. Ud over at se en masse klatring og heppe på landsholdet blev der holdt mange og lange møder – særligt omkring udformningen af den strategiske aftale.

Der er blevet arbejdet med at præcisere og kvalificere SUMO-analysen til nogle overordnede temaer, som der skal arbejdes videre med på næste møde med DIF’s konsulent den 07.10.16.

moede-i-paris

De temaer vi foreløbigt tager udgangspunkt i er

 • Faciliteter & klubudvikling
 • Sportslig udvikling – både for bredden og eliten
 • Ejerskab af sporten – events og ekstern kommunikation
 • Fællesskab, ånd og forbundethed
 • Samarbejde med andre idrætter
 • Klatring i skolen

Derudover blev der talt meget om, hvordan forbundet fremadrettet skaber bedre finansiering af ikke kun forbundet men af klatresporten generelt.

Internationalt netværk

I Paris blev der også arbejdet på at skabe kontakter til andre forbund med henblik på vidensdeling – særligt på talentudviklingsområdet

Vi haft møder med:

 • Konkurrenceansvarlige for det belgiske forbund (CMBel) Tijl Smitz og Robby Tóth
 • Sportschefen fra det hollandske forbund (NKBV) Anton Delsman samt præsidenten Joachim Driessen
 • Den østrigske sportschef Michael Schöpf
 • Nicolai har desuden deltaget i et arrangement med IFSC for alle bestyrelsesformænd

Der kom ikke nogle konkrete aftaler på plads, men nu er dialogen sat i gang.

Klatrecentre

Der arbejdes i øjeblikket på at søge midler til etablering af nye klatrecentre og i den forbindelse blev der indsamlet erfaring fra klatrehaller i Paris.

nicolai-og-rikke

Vi har besøgt følgende haller:

Generelt var alle hallerne kommercielle og nye. Der er lagt vægt på kvalitet i rutebyg og stor udskiftning af ruter. Desuden var alle hallerne lyse og indbydende designet med et socialt opholdsrum ved indgangen med mulighed for at købe mad og drikke, samt gode omklædnings rum, sauna og styrketrænings faciliteter.

Sæt kryds i kalenderen d. 19. november

Det årlige repræsentantskabsmøde afholdes lørdag d. 19. november i Middelfart. Vi håber, at så mange klubber som muligt sætter tid af til at deltage, så vi kan fortsætte det fælles arbejde med at udvikle det danske klatremiljø.

Tilmelding til repræsentantskabsmødet

 

Det danske hold ved NM Boulder

Til at forsvare Danmarks farver ved Boulder NM i Copenhagen Boulders d. 30. april:

Herrer:

 • Bjørn Iisager
 • Thomas Blaabjerg
 • Frederik Thulstrup
 • Rasmus Holm
 • Nicolai Liebach
 • Frederik Juul Christiansen
 • Erland Hansen
 • Erik Jørgensen
 • Benjamin Viberg
 • Jacob Schrøder
 • Markus Beck Lyhne
 • Kenneth Rasmussen
 • Jim Hougaard

Damer:

 • Katrine Vandet Salling
 • Michelle Kim Theisen
 • Primula Aalund
 • Annika Korsgaard
 • Nea Herforth Bæhr
 • Siri-Anna Roswall Mattsson
 • Cirkeline Simonsen

Vi håber I kommer og hepper på dem! 

Kvalifikation kl. 12.30 – finale kl. 19

Udtagelse til NM Boulder – senior og junior

I løbet af foråret afholdes de to nordiske mesterskaber i bouldering

30. april afholdes Senior NM i København

 14. maj afholdes Junior NM i Helsinki, Finland

 

Landstrænerne vil udtage de udøvere, som repræsenterer Danmark i konkurrencerne.

Hvis du kunne tænke dig at være en del af holdet, så send en mail til rikke@klatreforbund.dk for inden d. 27. marts. 

Ved Junior NM konkurreres i følgende aldersklasser: Juniors, Youth A og Youth B

For at deltage i senior NM skal man som minimum fylde 16 år i 2016.

 

Transport og ophold til Finland arrangeres af klatreforbundet. Betaling sker efter udtagelsen (ca. 2.500,-)

God stemning og gode ideer ved årets repræsentantskabsmøde

I lørdags blev klatreforbundets repræsentantskabsmøde afholdt i Middelfart.

Referatet er på vej – ind til da er højdepunkterne her:

Der blev vedtaget en ny kontingent- og stemmestruktur. Fremover betales der det samme beløb pr. medlem i kontingent til klatreforbundet uanset klubbens størrelse. Til gengæld får de største klubber lidt flere stemmer og dermed indflydelse.

Der blev fremlagt et budget for 2016, hvor der fortsat er sat penge af til udviklingsprojektet, som også støttes af DIF. Derudover er der sat penge af til et rutebygprojekt, som sammen med vores nye rutebyguddannelse kan sætte mere skub i rutebygningen ude i klubberne.IMG_2977

Forbundet fik en ny bestyrelse:

 • Nicolai Ørum-Petersen, Århus Klatreklub
 • Ricka Hea, Odense Sports Klatreklub
 • Johannes Madsen, Aalborg Klatreklub
 • Lise Usinger, Dansk Bjerg- og Klatreklub
 • Mikkel Højgaard Larsen, Dansk Bjerg- og Klatreklub
 • Marianne Due-Hansen, Sønderborg Klatreklub
 • Susanne Irvang, Dansk Bjerg- og Klatreklub

Bestyrelsen håber at afholde det konstituerende møde inden årsskiftet.

Tusind tak til Mathias Bach Poulsen, Kaare Krebs og Nicolai Cosedis – for indsatsen i bestyrelsen!

 

Som en skøn slutning på dagen blev nogle stærke frivillige kræfter hyldet med årets priser:IMG_2968

Årets ildsjæl: Simeon Smeele, Odense Sports Klatreklub, for hans indsats i forbindelse med klubbens store facilitetsprojekt og for at blive ved med at informere, kommunikere og holde fast i den gode tone og det positive budskab.

 

Årets klub: Holbæk Klatreklub, som ikke blot overlevede men også voksede, selvom de blev flyttet fra deres lokaler til et noget mindre og koldere alternativ. Siden da har de arbejdet på at få bedre faciliteter, og i år blev deres nye klublokaler indviet.

IMG_2983

 

Æresprisen 2015: Brian Nielsen, Østjysk Klatreklub. Brian får prisen får sin mangeårige indsats på forbundsplan i juniorudvalget og på klubplan, som formand i Østjysk Klatreklub. Klubben har lige indviet en helt ny klatrehal, som Brian har kæmpet for i mange år.

Banana Park væggen er lukket

Fotograf: Kim Du

Ved gennemgang af klatrevæggen i Banana Park er der sået tvivl om væggens konstruktion er helt sikker. Københavns Kommune har derfor spærret væggen af, mens sikkerheden undersøges nærmere. Kommunen arbejder så hurtigt som muligt for at afklare om der reelt er et problem, så eventuelle usikkerheder kan udbedres og væggen åbnes igen.

Vi håber, at alle klatrere vil respektere afspærringen, så Nørrebro Klatreklub og Dansk Klatreforbund kan fortsætte det gode samarbejde med kommunen.

 

 

Ændringer i fortolkningen af forlystelsescirkulæret

Bekendtgørelsen om offentlige forlystelser beskriver kravene for at politiet kan godkende en forlystelse, som er åben for befolkningen. Af en ukendt årsag blev klatrevægge for mange år siden skrevet ind i bekendtgørelsen side om side med karruseller, elastikspring, hoppeborge mm. hvilket også har foranlediget, at klatreklubbernes klatrevægge er blevet kategoriseret som et forlystelsesapparat. Det har betydet, at klatreklubberne har skullet spørge politiet om godkendelse af helt almindelige typer af klubarrangementer som f.eks. samarbejde med skoler eller ”åbent hus” arrangementer.

Dansk Klatreforbund har i flere år sammen med DIF arbejdet på at få ændret dette, og her i april 2015 har vi nu endelig fået svar fra Justitsministeriet om, at Rigspolitiet ændrer praksis. Det betyder, at arrangementer på klubbens egne fastmonterede vægge, hvor det sportslige formål overstiger den underholdningsmæssige del, nu ikke mere er omfattet af bekendtgørelsen. Klatreklubberne kan derfor nu frit arrangere skoleklatring, ”kom og prøv” dage eller lignende arrangementer, hvor det handler om klatring som sport.

Vi skal dog fortsat huske, at klatrevægge ikke er skrevet ud af Bekendtgørelsen om offentlige forlystelser. Det betyder, at hvis man ønsker at sætte en mobil klatrevæg op til byfesten eller tjene penge på klatring som en forlystelse som f.eks. polterabendarrangementer, så skal man søge politiet om tilladelse og leve op til reglerne i bekendtgørelsen.

 Reglerne i bekendtgørelsen i grove træk

 • Der skal være mindst 1 instruktør til stede
 • Hjælpere skal have relevant sikringskursus og være min. 16 år
 • Police og præmiekvittering skal kunne fremvises (kan rekvireres gennem DKlaF)
 • Fremvisning af tilsynsbog (Kan udstedes af Force Technology eller Teknologisk Institut)

Bestyrelsen synes, at der med de nye fortolkninger af bekendtgørelsen er fremkommet nogle fair regler for klatresporten, som giver klubberne frit rum til at arrangere almindelige foreningsaktiviteter, selvom klatring også kan udbydes udelukkende som en forlystelse. Vi håber derfor, at klubberne hilser de nye og mere klare regler velkomne og lever op til disse, så klatresporten også fremadrettet fremstår som en sikker sport med ansvarsbevidste klubber.