Salling Fondene donerer millioner til Århus Klatreklub

 

Et nyt og anderledes bevægelseshus er på vej i Aarhus. Mandag eftermiddag offentliggjorde næstformand i Salling Fondene Karin Salling og rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad, at bevægelseshuset, der bliver en del af en samlet Sports- og Kulturcampus, modtager en donation på 25 millioner kroner fra Salling Fondene.

Aarhus Klatreklub bliver sammen med Gøglerskolen, Cirkus Tværs og fodboldklubben ACFC fire centrale kernebrugere i det nye hus, der kommer til at sætte nye standarder for samvær og bevægelse. Bevægelseshuset bliver et spændende og nytænkt byggeri, som både indholdsmæssigt og arkitektonisk bliver et unikt og attraktivt samlingssted for hele Aarhus. Husets flere end 3.000 m2 vil være fyldt med unikke muligheder for bevægelse og aktiviteter for alle.

”Bevægelseshuset vil på en ny måde motivere særligt børn og unge til at bevæge sig mere og gøre det sammen. Dermed passer huset perfekt til Salling Fondenes formål om at skabe oplevelser og fællesskab i hverdagen, blandt andet gennem donationer til sport og kultur.” siger næstformand i Salling Fondene Karin Salling.

En vigtig del af den kommende Sports- og KulturcampusBevægelseshuset bliver et helt centralt element i den kommende Sports- og Kulturcampus i Gellerup. Med donationen forventes bevægelseshuset, der har et samlet budget på

73 millioner kroner, at kunne stå færdig samtidig med flere elementer af Sports- og Kulturcampus.

“Det bliver det første i landet, som bliver bygget til klatring. Ellers foregår det ofte i nedlagte haller og lignende.”,

siger Asger Eller til Århus Stifttidende.

Donationen fra Salling fondene er ganske enkelt fantastisk for dansk klatring. Vi er en sportsgren, som er på vej til at blive meget større i Danmark og med faciliteter af den kaliber, som vi får i Aarhus, er klubben med til at forbedre klatrevilkårene for alle nuværende og nye klatrere. Samtidig er samarbejdet med andre initiativrige fodboldspillere, gøglere og cirkusentusiaster med til at give spændende og uprøvede netværk på tværs af glæden ved at bevæge sig.

Tak til Aarhus Klatreklub for det gode arbejde og interesse for at indgå i samarbejdet, og for de mange frivillige timer.

Fra venstre: Lotte Molsing, generalsekretær i Dansk Klatreforbund, Karin Salling, næstformand i Salling fondene, Asger Eller, formand i Århus Klatreklub. Tak til Allan Trolle for fotoet.

 

Af Casper Cramer, Dansk Klatreforbund

Materiale fra pressemeddelelse fra Kultur & Borgerservice, Aarhus Kommune

Magasinet Klatring #2

I disse dage ankommer klatresportens nye blad “MAGASINET KLATRING” ude i en del af landets klubber.

Dansk Klatreforbund har overtaget driften af Dansk Bjergklubs traditionsrige medlemsblad. Målet er at fortælle nogle af de mange gode historier fra det danske klatreklubliv men der bliver også masser af eventyr fra klipperne. Magasinet skal understøtte et stærkt sammentømret klatremiljø på tværs af alle klatresportens discipliner og interesser.

Her i opstartsfasen sælges Magasinet ved at klubben tegner abonnement på kasser a 60 stk. Der udkommer 2 Magasiner om året og 1 Kasse koster 1.100 kr. inkl. forsendelse – stykprisen ca. 18,50 kr.

For klubber med mindre end 60 medlemmer kan der laves en særlig aftale til samme pris men det er både dyrt og administrativt tungt at sælge/sende Magasiner i mindre portioner. Prisen på mindre portioner er derfor følgende:

01 stk. Magasin inkl. forsendelse = 060 kr.
10 stk. Magasin inkl. forsendelse = 500 kr.

Der er endnu mange klubber som ikke har tegnet abonnement og vi har derfor tilladt os at sende en kasse ud til udvalgte klubber i håb om at I vil bakke op om magasinet.
På Repræsentantskabsmødet d. 25. november bakkede de repræsenterede klubber op om at Magasinet fra 2019 skal være en del af klubbernes kontingent og Forbundets Bestyrelse
Kommer med et konkret forslag på 2018 Repræsentantskabsmødet.

 

BOULDER CUP sæson 17/18

BOULDER CUP er klar til TAKE OFF så team op med dine klatre-buddies og commit til en sjov og udfordrende Boulder sæson!

DK`s Nationale Boulder Serie er nu udvidet fra 4 til 6 afdelinger gennem et samarbejde med B&W Cup.
De 2 boulder konkurrencer i B&W Cup tæller fra i år også med i BOULDER CUP serien og det skal nok give mere kamp om pladserne på Ranglisten. Tilføjelsen betyder bl.a. at det dårligste resultat i løbet af sæsonen kan trækkes fra.

BOULDER CUP starter d. 23. september i B&W og tilmeldingen er ÅBEN

Som noget nyt har Dansk Klatreforbund og Copenhagen Boulders (+ Århus og snart Odense) lavet en samarbejdsaftale som åbner op for at medlemmer af de 3 kommercielle Gyms kan deltage i BOULDER CUP. Det er første skridt på vejen mod en permanent løsning hvor klatrere fra kommercielle klatreklubber kan blive medlem af Dansk Klatreforbund. Løsning kræver at Danmarks Idræts Forbund  bakker op om en løsning og dette arbejde går igang i efteråret.

PROGRAM
23. sep. B&W
07. okt. Kolding
04. nov. Roskilde
??. feb. B&W
??. mar. ??
??. maj ??

Økonomisk strategiaftale 2018 – 2021

Dansk klatreforbund har en omsætning på ca. 3,5 mio. om året og størstedelen af økonomien tildeles som støtte via Danmarks Idrætsforbund (ca. 2,15 mio) DIF_LOGO nytEn lille del kommer fra klubbernes kontingent betaling (275.000 kr.) og den sidste del af omsætningen genereres via tilmeldinger til uddannelse, konkurrencer og events.

Dansk Klatreforbund er sammen med 61 andre Idrætsforbund organiseret under DIF – Danmarks Idræts Forbund. DIF modtager en stor andel af statens indtægter fra spil – kendt som tipsmidler. DIF fordeler midlerne på de 62 forbund og på udvalgte indsatsområder

DIF`s tildelte midler er indtil nu blevet uddelt til forbundene gennem en fordelingsnøgle med fokus på aktivitet og størrelse men i 2016 blev det på DIF`s repræsentantskabsmøde besluttet at ændre vilkårene for fordeling. Den nye fordelingsmodel betyder at hvert Forbund fremadrettet skal forhandle en 4 årig strategiaftale med DIF`s administration og bestyrelse og den nye model skal stå sin første prøve i perioden 2018 – 2021.

Klatreforbundet har derfor gennem det sidste års tid arbejdet med at udforme en strategiaftale og vi har haft en arbejdsgruppe på opgaven. Gruppen består af Dansk Klatreforbunds bestyrelse og ansatte samt udvalgte formænd fra nogle af klubberne. Gruppen har gennem en møderække med en DIF Konsulent fundet frem til 4 overordnede strategispor som vi har søgt tipsmidler på.

De 4 strategispor beskriver de udvalgte områder som Dansk Klatreforbund vil have særligt fokus på at udvikle sideløbende med Forbundets almindelige drift.

4 strategispor

Spor 1: Vi vil etablere flere boulder- og klatrecentre
Det er et stort uforløst potentiale for at få mange flere i gang med klatresporten i Danmark og den største forhindring er mangel på moderne klatrefaciliteter. Vi vil forsøge at etablere arbejdsgrupper som arbejder med udvidelsesprojekter og nyetablering i hele landet. Der er masser af tomme pletter på landkortet og i de største byer er der stadig et stort behov. Derfor vil vi både arbejde med nuværende klubber og med lokale grupper som skal blive til nye klubber.


Spor 2: Vi vil udvikle og styrke vores klubber
Klubudvikling har længe været en af forbundets kerneopgaver og dette arbejde forsætter vi. Vi har i samarbejde med klubberne efterhånden et gennemarbejdet bud på ledelse og drift af aktiviteterne i en ideal klub. Det er modeller som kan skaleres op og ned i forhold til beliggenhed og medlemspotentiale og i spændet mellem frivillige og mere professionelle drifts-løsninger.

Klubudvikling tager tid og vi vil forsat tage på besøg i klubberne og hjælpe med at finde gode lokale løsninger på klubbernes store og små udfordringer. Udfordringer som er vokser i takt med klatresportens øgede ambitioner.

Spor 3: Vi vil udvikle og afholde flere aktiviteter for voksne motionister
Hovedparten af medlemmerne i Dansk Klatreforbund kan kategoriseres som voksne motionister. Vi vil i samarbejde med klubber og klatrere udvikle nye aktiviteter, som er målrettet denne gruppe. Udfordringen er bred – lige fra udformning af den ugentlige træningsaktivitet i klubberne til større regionale og nationale events – både på klatrevæg og på tur.

Spor 4: Vi vil udvikle talentudviklingsmiljøer for unge under 25 år
Det bobler efterhånden med børneklatring i mange klubber, så vi skal som sport i gang med at skabe en træningskultur som er sjov og udviklende for børn og unge sådan at de får et langt og godt klatreliv! Begrebet ”talentudvikling” betyder i denne sammenhæng – organisering og indhold som får det bedste frem i alle børn – uanset niveau.

Klatring har hidtil været en mesterlære kultur for voksne og vi har meget at lære af de etablerede idrætter. Der kommer samtidigt mange inspirerende forskningsrapporter som peger på nye måder at indrette idræt for børn og unge så vi skal i gang med at designe gode modeller for træningskultur og prøve dem af.

Bornholm on the Rocks 2017

Danmarks største klatrefestival på ægte klipper afholdes igen i år i Moseløkke stenbrud på Bornholm.

Programmet er tæt pakket med workshops, kurser og fælles klatreaktiviteter.

Fredag er der hyggelig klatrekonkurrence for alle. Kvalifikationen foregår som totalrute-koncept, så alle får lejlighed til at klatre sig ned. For de hårde og seriøse er der finale på nyboltede ruter. Takket være en anonym sponsor er der mulighed for at vinde pengepræmier.

Læs mere om festivalen og tilmeld dig her. (Bemærk, at du skal tilmelde dig festivalen først, og derefter de enkelte aktiviteter, som du har lyst til at deltage i).

Program

 

RockBornholm2 (1)

 

Ny chef i klatreforbundet

På knap 7 år sker det meget.

Rikke Vestergaard har været generalsekretær i klatreforbundet de sidste knap 7 år. Efter en ihærdig og meget vellykket indsats har Rikke valgt at opsige sin stilling med virkning fra 1/7 2017.

Bestyrelsen har igennem alle årene været meget glad for Rikkes store engagement og stræben efter at udvikle klatreforbundet til en god og velsmurt organisation med styr på processerne og plads til udvikling.

Det sidste halve år har forbundet, med Rikke og bestyrelsen i spidsen, udarbejdet en 4-årig udviklingsplan, som blot mangler det sidste stempel i Danmarks Idrætsforbund for at kunne ratificeres.

Rikke har udtrykt ønske om at bruge mere tid sammen med familien, og selvom vi bestemt anser os for at være en del af hendes familie, så er prioriteringen forståelig. Når det nu ikke kan være anderledes, så er dette et godt tidspunkt for forbundet til at stoppe op, foretage en omgruppering og forberede det næste lange, spændende og seje træk.

Bestyrelsen har således sat gang i en ansættelsesproces og forventer, at den nye generalsekretær er på plads kort tid efter sommerferien.

Fra bestyrelsen skal der lyde et stort TAK til Rikke for hendes indsats for dansk klatring. Vi ønsker Rikke held og lykke fremover.

Der bliver holdt afskedsreception onsdag d. 21. juni kl. 14.30-17 i Idrættens Hus – lokale: Allan Simonsen.

 

På vegne af bestyrelsen

Magasinet Klatring

Der er gennem flere år blevet arbejdet på at skabe et landsdækkende ”Klatre-Magasin” og der er nu fundet en realistisk løsning med fornuftig økonomi.

Det er en enestående mulighed hvor klatreklubberne går sammen om at skabe et spændende og lækkert magasin om det samlede danske klatremiljø – skrevet og produceret af danske klatrere.

Vil I være med?

Læs mere her 

Fotokonkurrencens Vinderbilleder

Fotokonkurrencen er nu afgjort mellem 104 billeder og der er fundet 1. og 2. pladser i de 2 kategorier – Udendørs og Indendørs
– se alle konkurrencefotos HER

UDENDØRS:

Vinderbillede:
Fotograf: Nanna Mortensen / Titel: Frustration falling all over again
Præmie: Gavekort på kr. 3.000 kr. hos www.gubbies.com

Dommer – Ulrik Hasemann`s kommentarer:
Klatring er en actionfyldt sport. Men kun i korte øjeblikke ad gangen. Det bliver især tydeligt, når man fotograferer, og fotografen her har gjort et fantastisk arbejde i netop at fange et af de øjeblikke. Der er så meget udtryk i ansigtet, at man kan blive ved og ved med at se på det, og vi genkender selv frustrationen og følelsen af at falde af. Samtidig er det fascinerende, hvordan han tydeligvis er faldet af, men stadig sidder i klatrepositionen i luften. De små greb, der er markerede med kalk, fuldender billedet, og vi forstår at det er et problem, der kræver meget arbejde og mange fald.”

Andenplads:

Fotograf: Niels Tang Christensen  / Titel: Separate reality
Præmie: Gavekort på kr. 1.500 kr. hos www.gubbies.com

Dommer – Ulrik Hasemann`s kommentarer:
” Seperate Reality, som denne rute i Yosemite hedder, har for længst fået en plads i klatrehistoriebøgerne og legender som Wolfgang Güllich, Dean Potter og Alex Honnold har soloet ruten. Selvom dette foto måske ikke går i klatrehistorien, er det ikke desto mindre et rigtig godt billede, og ikke bare fordi det er fra denne berømte rute. Det emmer af viljestyrke og hårdhed, og hvem får ikke selv svedige håndflader af at forestille sig at hænge der med jammede fødder og hænder og hovedet nedad. Oveni det skal der også sikres, og det er ikke overstået på et øjeblik, for risset fortsætter langt endnu, kan vi se. Det er stor dramatik og fantastisk at være vidne til.”

104 Fotograf: Niels Tang Christensen Titel: Separate reality

104
Fotograf: Niels Tang Christensen
Titel: Separate reality

 

 

INDENDØRS

Vinderbillede:
Fotograf: Alexander Bruun Christiansen  /  Titel: Indendørs
Præmie: Gavekort på kr. 3.000 kr. hos www.gubbies.com

Dommer – Ulrik Hasemann`s kommentarer:
”Det her billede er fyldt med koncentration og mystik. For hvor pokker skal han hen? Hvor småt er det lige, det greb han holder i mon? Og hjælper den venstrefod overhovedet med noget, eller ’smearer’ den bare ubehjælpeligt på kassen? Øjnene fortæller os, at der fuld koncentration på og at den næste bevægelse er lige på grænsen, af hvad der er muligt. Men videre det skal han, og det er nu!”

087 Fotograf: Alexander Bruun Christiansen Titel: Indendørs

087
Fotograf: Alexander Bruun Christiansen
Titel: Indendør

 

 

 

Andenplads:
Fotograf: Nanna Mortensen  /  Everyone`s watching
Præmie: Gavekort på kr. 1.500 kr. hos www.gubbies.com

Dommer – Ulrik Hasemann`s kommentarer:
”Sikke en stemning, der er her. Lyset suger os ind og fremhæver klatreren fanget i en yndefuld dans med sin egen skygge fra den nedadbøjede vrist til den udstrakte arm. Det ser legende let ud, samtidig med at der er masser af styrke bag. Det ligner, at hun er i sin egen verden, men ser vi ud af projektørlyset opdager vi hurtigt, at der rigtig mange mennesker. Utallige ansigter der er lige så opslugt af klatringen som klatreren selv, og hermed bliver billedet også til en fortælling om det sammenhold og fællesskab, som skabes gennem klatringen.”

065 Fotograf: Nanna Mortensen Titel: Everyone`s watching

065
Fotograf: Nanna Mortensen
Titel: Everyone`s watching

BOBLER!

Ulrik har yderligere udvalgt en række “Boblere” med stærke kvaliteter:

INDENDØRS:

093 Fotograf: Kenneth Lysbjerg Koustrup Uden titel

093
Fotograf: Kenneth Lysbjerg Koustrup
Uden titel

011 Fotograf: Emiel Broeders Uden titel

011
Fotograf: Emiel Broeders
Uden titel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDENDØRS:

#007 Fotograf: Morten Johansen Titel Kristoffer Krokan

#007
Fotograf: Morten Johansen
Titel Kristoffer Krokan

052 Fotograf: David Grant Titel: Enjoying the view

052
Fotograf: David Grant
Titel: Enjoying the view