Konkurrence støtte

Dansk Klatreforbund støtter udviklingen af det danske konkurrencemiljø efter retningslinjerne i forbundets konkurrencepolitik

Støtten består blandt andet af:
– koordinering af årets konkurrencekalender
– inspiration og rådgivning
– særlige værktøjer udviklet til konkurrence arrangøren
– konkret hjælp under konkurrencen – en ressourceperson fra konkurrence udvalget
– økonomisk Blok tilskud

Hvert år evalueres støtteordningen og der lægges budget for det kommende år.

Konkurrencebudget 2016

Danmarksmesterskaber
Senior Lead & Boulder – Junior Lead & Boulder
Garanteret deltagerbetaling                                               9.000 kr (justeres op – ikke ned)
Bloktilskud til arrangørklubben                                       6.000 kr.

Forbund finder, træffer aftale og aflønner rutebyg-chef og assistenter samt overdommer og betaler transport for disse (Støtte værdi ca. 15.000 kr)

Bloktilskud og deltagerbetaling skal dække klubbens udgifter til Indkvartering og forplejning af rutebyggere og dommere. Forplejning af frivillige, Lys og lyd, Materialer, Lift og div.

 

Dansk Klatreforbunds Bloc Comp – Boulder-Ranglisten
Bloktilskud på 4000 kr.
(i 2016 er der afsat midler til 5 konkurrencer)

Junior Bloc Comp
Forbundet varetager økonomien
Budget – 5000 pr. konkurrence
(i 2016 er der afsat midler til 6 konkurrencer)

Mini Champ
Bloktilskud på 3000 kr.
(afsat midler til 3 konkurrencer)

Nationale Lead konkurrencer
Bloktilskud på 3000 kr.
(afsat midler til 4 konkurrencer)

Breddekonkurrencer
Mindre regionale eller nationale konkurrencer
Bloktilskud på 2.000 kr.
krav om at tilmeldingen foregår på forbundets hjemmeside
(Der er afsat midler til 6 bredde-konkurrencer)

Deep Water Solo konkurrencer
Bloktilskud på 3000 kr.
krav om at tilmelding på forbundets hjemmeside

Young Gun konkurrencer.
Konkurrencerne giver ikke bloktilskud
Der er afsat midler til indkøb af præmier til alle deltagerne.

Skriv et svar