Ny chef i klatreforbundet

På knap 7 år sker det meget.

Rikke Vestergaard har været generalsekretær i klatreforbundet de sidste knap 7 år. Efter en ihærdig og meget vellykket indsats har Rikke valgt at opsige sin stilling med virkning fra 1/7 2017.

Bestyrelsen har igennem alle årene været meget glad for Rikkes store engagement og stræben efter at udvikle klatreforbundet til en god og velsmurt organisation med styr på processerne og plads til udvikling.

Det sidste halve år har forbundet, med Rikke og bestyrelsen i spidsen, udarbejdet en 4-årig udviklingsplan, som blot mangler det sidste stempel i Danmarks Idrætsforbund for at kunne ratificeres.

Rikke har udtrykt ønske om at bruge mere tid sammen med familien, og selvom vi bestemt anser os for at være en del af hendes familie, så er prioriteringen forståelig. Når det nu ikke kan være anderledes, så er dette et godt tidspunkt for forbundet til at stoppe op, foretage en omgruppering og forberede det næste lange, spændende og seje træk.

Bestyrelsen har således sat gang i en ansættelsesproces og forventer, at den nye generalsekretær er på plads kort tid efter sommerferien.

Fra bestyrelsen skal der lyde et stort TAK til Rikke for hendes indsats for dansk klatring. Vi ønsker Rikke held og lykke fremover.

Der bliver holdt afskedsreception onsdag d. 21. juni kl. 14.30-17 i Idrættens Hus – lokale: Allan Simonsen.

 

På vegne af bestyrelsen