Skolerne kommer!

Klatring på efterskoler og højskoler havde sin start i slutningen af 90èrne og 00èrne og en god portion folkeskoler er fulgt med.
Klatre-temaet i skoleverdenen har indtil videre været “Extreme” “outdoor” og “Adventure” og sådan er det desværre stadigvæk! – “desværre” – fordi de klatrevægge og klatretårne som er blevet bygget står ubenyttede hen det meste af året – blandt andet fordi de har meget ringe sportslig kvalitet og mest af alt er designet til en engangs “tivoli-oplevelse” med overvindelse af højdeskræk som tema.

I Dansk Klatreforbund har vi gennem nogle år arbejdet på at søge indflydelse på skolernes klatretilbud ved at tilbyde gratis rådgivning. Vi forsøger at præge udviklingen af både nye og gamle faciliteter og især på de klatreoplevelser som udbydes til eleverne. Udgangspunktet er at klatresport skal indarbejdes som en del af idrætstimerne på niveau med andre sportsgrene. Både facilitet, lærer-kompetencer og aktivitets-indhold skal sigte på bevægelse i det lodrette element. Børn og unge skal opleve det sjove og udfordrende ved at lave akrobatiske og tekniske bevægelser på bouldervæggen i stedet for stillestående sikringskurser og angsten for afgrunden!

I Klatreforbundet rådgiver vi hver eneste uge nye skoler som overvejer at etablere klatrevæg og alle anerkender fordelene ved bouldering. Vi har efterhånden udarbejdet en god “værktøjskasse” til rådgivnings-arbejdet og arbejdet begynder nu at bære frugt.

Der er udelukkende fordele ved at etablere bouldervæg på skolen:
– Mere aktivitet pr. m2
– Større kapacitet pr. investeret krone
– Lettere at placere indendørs (helårsbrug)
– Bevægelse i fokus
– Simpel sikkerhed – kan fungere uden opsyn
– Læreren bliver deltager i stedet for “sikkerhedsvagt”

Fra overhæng

Ny hal og bouldervæg på Vejstrup Efterskole

KOSTSKOLE POWER
Højskoler og efterskoler er ofte en stærk spiller og samarbejdspartner i sportens verden. Skolerne har indtil videre brugt en del ressourcer på klatring men det har været efter den gamle “adventure model”.
Når man ser hvad disse skoler kan løfte for andre idrætter – f.eks. i gymnastik-miljøet – så kan man kun være misundelig. Der har reelt ikke været en eneste skole i Danmark som har haft et sportsligt kvalitetstilbud til unge engagerede klatrere – men nu ser det ud til at det lykkes.

Vejstrup Gymnastik Efterskole på Sydfyn, står stærkt i Gymnastik miljøet og har netop opført et helt nyt center  med kombineret Parkour og Bouldering. Skolens Klatre-kompetencer er på plads med Nickolaj Lundquist som Boulder i OBK og er en del af Street movement.
Vejstrup Efterskole og Dansk Klatreforbund samarbejder om at udvikle et stærkt læringsmiljø – bl.a. gennem træner-uddannelse og kvalitets-rutebyg sådan at der på sigt kan etableres en mere specifik efterskole-linje med stor fokus på klatring.
Kombinationen af kostskole og det nye Parkour- og Boulder-center giver samtidigt fantastiske rammer for en lang række klatre-relaterede arrangementer med overnatning og vi er allerede igang med at afdække mulighederne for sommercamp og uddannelse for unge klatrere i løbet af 2017.

Vi ønsker Vejstrup Efterskole tillykke med de nye faciliteter   –   Find ud af mere om Vejstrup HER